0256-334612 | 0256-334748 | primaria_curtea@yahoo.com

Comisia pentru activități economico-financiare,
și agricultură  • Președinte: Dan Ion


  • Secretar: Titel Iosif-Ioan


  • Membru: Catlan Mihai-Eugen

Comisia pentru amenajare teritoriu, urbanism, administrarea domeniului public și privat, servicii publice, protecție mediu. Juridică, ordine și liniște publică  • Președinte:Lăzărescu Vasile


  • Secretar: Paveloni Valeriu-Petrișor


  • Membru: Zepa Aurel

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială,
protecție copii, tineret, sport-turism  • Președinte: Cîrlig Codruța-Sorina


  • Secretar: Ungur Nicodim


  • Membru: Izdrescu Ovidiu

Scroll to Top