Consiliul local

consilieri:
Petrescu Dorel-Adrian
consilieri:
Ion Dan Vasile
consilieri:
Mureșan Ionel-Ștefan
consilieri:
Pescariu Viorel Florin
consilieri:
Paveloni Valeriu - Petrișor
consilieri:
Vișan Marcel-Viorel
consilieri:
Cătlan Mihai-Eugen
consilieri:
Ion Dan