Structura

CONSILIER AL PRIMARULUI
consilieri:
Iacob Dănuț
Contabilitate
Inspector(contabil):
Oros Oana Andreia
Impozite si taxe
Inspector de impozite si taxe:
Zepa Daniela
Promotor local
Inspector de specialitate:
Titel Adriana - Victorița
Agricol
Referend agricol:
Titel Adriana - Victorița
Bibloteca si cultura
Biblotecar si referend cultural:
Oros Tudor Răzvan
Asistent comunitar
asistent igiena si familie:
Rădulescu Ana-Georgeta
SVSU
muncitor calificat:
Rădulescu Ovidiu-Ioan
Guard
alte atributiuni:
Miloș Alin-Dorel