Structura

CONSILIER AL PRIMARULUI
consilieri
Contabilitate
Inspector(contabil)
Impozite si taxe
Inspector de impozite si taxe
Promotor local
Inspector de specialitate
Agricol
Referend agricol
Bibloteca si cultura
Biblotecar si referend cultural
SVSU
muncitor calificat
Guard
alte atributiuni