Structura

CONSILIER AL PRIMARULUI
consilieri
Promotor local
Inspector de specialitate
Agricol
Referend agricol
Bibloteca si cultura
Biblotecar si referend cultural
Guard
muncitor calificat