Biserica de lemn din Homojdia

Biserica de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, se găsește în momentul de față într-o avansată stare de degradare. Pereții exteriori sunt acoperiți cu pământ, dar planimetric se înscrie tipului I.

Miloia ne informează că lăcașul a mai suportat o reparație capitală în 1922, prilej cu care se pare că și-a pierdut podoaba pictată. Nu știm pe ce surse documentare s-a bazat Lotreanu în 1935, atunci când afirmă că biserica din Homojdia s-a edificat la 1782, dată preluată și de Stoicescu în 1973.

O veche fotografie, transmisă tot de Miloia în 1931, arată lăcașul într-o stare bună,. având turnul de pe pronaos încoronat cu un bulb de factură barocă. La monumentul actual acest detaliu lipsește, turnul simplu, prismatic, îmbrăcat cu obișnuita așterneală din scânduri de brad. este protejat cu un mic acoperiș conic, învelit cu șindrilă, așa cum este și învelitoarea acoperișului bisericii. Originale par a fi doar cele două ferestre ale absidei; celelalte patru, practicate în pereții de nord și de sud ai naosului, par a fi opera unei restaurări, posibil a celei din 1922.

Sursa: Wikipedia.org

Skip to content