Proiecte

INVESTITII FINALIZATE IN COMUNA CURTEA, JUD. TIMIS, IN PERIOADA 2009-2010:

 • Reabilitare la Scoala cu clasele I-IV din Cosava;
 • Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Homojdia
 • Reabilitare gradinita cu program normal Curtea;
 • Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC108 Marginea-Curtea, Km 1+800-400+200, L=2.4 Km
 • Reabilitare prin pietruire DC Cosava-Homojdia;
 • Constructia sistemului centralizat de alimente cu apa a localitatii Homojdia.  INVESTITII CE SE DERULEAZA IN ANUL 2011:

 • Construirea sistemului centralizat de alimentare cu apa in localitatea Cosava, comuna Curtea.
 • Constructia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, constructia statiei de epurare a localitatilor Curtea si Cosava.
 • PROIECT INTEGRAT pe masura 322 - Imbunatatirea infrastructurii fizice si a serviciilor de baza in comuna Curtea, care cuprinde urmatoarele obiective:
  • Modernizare strazi comunale
  • Reabilitare camin cultural in localitatea Curtea
  • Reabilitare camin cultural in localitatea Cosava
  • infiintare centru "After-School"