INDICATORI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ TRIM III 2019