INDICATORI SINTEZA PE VENITURI SI CHELTUIELI TRIMESTRUL II 2021