INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETULUI TRIM II