Primăria Curtea județul Timiș

Declarații de avere și de interese, conform anexei