Hotărâre privind modificarea bugetului local pentru luna decembrie