Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de guard