ANUNT INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETULUI PE TRIMESTRUL IV