ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT