ANUNȚ PRIVIND REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL ORGANIZAT