RESPONSABIL CU LEGEA NR.544/2001

ÎN PRIMĂRIA COMUNA CURTEA, RESPONSABIL CU PRIMIREA CORESPONDENȚEI ȘI TRANSMITEREA CĂTRE COMPARTIMENTELE CĂRORA LI SE ADRESEAZĂ, CU LEGISLAȚIA PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ( L. NR.544/2001), ESTE DOAMNA GRECU NICOLETA, INSPECTOR DE SPECIALITATE .